Αγγελή Ελευθερία


Α/Α Δωρεάς: 80


DVD Player: 1

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: 2

Πληκτρολόγια: 1

Πολυμηχανήματα: 1

Ποντίκια: 1

Σαρωτής: 1

Σκληροί Δίσκοι 3.5": 3

Τηλεομοιότυπα: 1

Τηλεφωνητές: 1

Πληκτρολόγια: 1