Ανώνυμος 1


Α/Α Δωρεάς: 10


Οθόνες: 2

Πληκτρολόγια: 2
(Το ένα είχε βύσμα παλαιού τύπου και εστάλη γιά ανακύκλωση.)