Ανώνυμος 7


Α/Α Δωρεάς: 128


1 Ανεμιστήρα

7 CD-ROM / DVD-ROM

1
Εκτυπωτή

2 Floppy Drives

13 Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

2 Ηχεία

2 Κάρτες Γραφικών

2 Κάρτες Modem/Fax

3 Μητρικές Πλακέτες

4 Μνήμες RAM

3 Modem/Router

1 Οθόνη

9 Πληκτρολόγια

4 Ποντίκια

5 Τροφοδοτικά

Καλώδια Διαφόρων Τύπων