Εταιρεία "BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES"


http://www.bnpparibas.com


Α/Α Δωρεάς:
43


Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: 26
(Οι 4 είχαν πρόβλημα μητρικής πλακέτας και κρατήθηκαν τα λειτουργικά μέρη τους ως ανταλλακτικά.)