Εταιρεία "COLUMBIA Shipmanagement Ltd"


https://www.columbia-shipmanagement.com


Α/Α Δωρεάς:
136


Ακουστικά: 1

Πληκτρολόγια: 8
(Και τα 8 ήταν χαλασμένα και εστάλησαν γιά ανακύκλωση.)

Ποντίκια: 9
(Και τα 9 ήταν χαλασμένα και εστάλησαν γιά ανακύκλωση.)

Καλώδια Διαφόρων Τύπων