Νταραγιάννης Αντώνιος


Α/Α Δωρεών: 8 - 14 - 17


Ανεμιστήρες: 1

CD-ROM: 2

CD-ROM/DVD-R: 2

Επεξεργαστές: 1

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: 1

Ηχεία: 4

Μητρικές Πλακέτες: 2
(Η μία ήταν προβληματική και εστάλη γιά ανακύκλωση.)

Μνήμες RAM 128 MB: 4

Μνήμες RAM 256 MB: 1

Modems USB: 1

Κάρτες Γραφικών: 2

Κάρτες Δικτύου: 4

Κάρτες Ήχου: 1

Οθόνες: 1

Πληκτρολόγια: 1

Ποντίκια: 2

Σκληροί Δίσκοι 3.5": 1

Τροφοδοτικά: 2

USB Hubs: 1

Καλώδια Διαφόρων Τύπων