Εταιρεία "DIESEL"


http://www.diesel.com


Α/Α Δωρεάς:
38


CD-ROM: 7

Εκτυπωτές Α4 Laser: 1
(Είχε βλάβη και εστάλη γιά ανακύκλωση.)

Εκτυπωτές Α4 Μελάνης: 8

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: 11

Οθόνες: 8

Πληκτρολόγια: 12