Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών


Α/Α Δωρεάς: 32


Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: 2

Οθόνες: 7
(Οι 5 ήταν ελλατωματικές και εστάλησαν γιά ανακύκλωση.)