Εταιρεία "Hellas Press"


http://www.hellaspress.eu


Α/Α Δωρεάς:
4


Εκτυπωτές Α4 Laser Ασπρόμαυροι: 3
(Οι 2 είναι λειτουργικοί. Ο τρίτος εστάλη γιά ανακύκλωση.)

Εκτυπωτές Α3 Μελάνης: 1

Εκτυπωτές Α4 Μελάνης: 1
(Μη λειτουργικό. Εστάλη γιά ανακύκλωση.)

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: 18
(Οι 7 είναι λειτουργικοί. Από τους υπολοίπους κρατήθηκαν τα λειτουργικά μέρη ως ανταλλακτικά. Οτιδήποτε μη λειτουργικό εστάλη γιά ανακύκλωση.)

Πληκτρολόγια: 16
(Τα 7 είναι λειτουργικά. Εξ αυτών τα 2 είναι ασύρματα χωρίς δέκτη. Τα υπόλοιπα εστάλησαν γιά ανακύκλωση.)

Ποντίκια: 9
(Τα 5 είναι λειτουργικά. Τα υπόλοιπα εστάλησαν γιά ανακύκλωση.)

Σαρωτές: 2
(Μη λειτουργικοί. Εστάλησαν γιά ανακύκλωση.)

Φωτιζόμενες επιφάνειες ελέγχου διαφανειών: 1

Φωτοτυπικά: 1
(Μη λειτουργικό. Εστάλη γιά ανακύκλωση.)

Video: 2
(Μη λειτουργικά. Εστάλησαν γιά ανακύκλωση.)

Δεκάδες Καλώδια Διαφόρων Τύπων