Ίδρυμα Θεοδώρου Θεοχάρη Κότσικα


Α/Α Δωρεάς: 22


CD-RW: 1

Εκτυπωτές Laser Ασπρόμαυροι: 1
(Μη επισκευάσιμος. Εστάλη γιά ανακύκλωση.)

Κάρτες Γραφικών: 3

Kάρτες SCSI: 1
(Παλαιός τύπος. Εστάλη γιά ανακύκλωση.)

Μητρικές Πλακέτες: 4
(Οι δύο ήταν παλαιού τύπου και εστάλησαν γιά ανακύκλωση.)

Μόντεμ: 1
(Παλαιός τύπος. Εστάλη γιά ανακύκλωση.)

Οθόνες: 4
(Οι τρεις ήταν προβληματικές και εστάλησαν γιά ανακύκλωση.)

Πληκτρολόγια: 1
(Παλαιός τύπος. Εστάλη γιά ανακύκλωση.)

Ποντίκια: 1
(Παλαιός τύπος. Εστάλη γιά ανακύκλωση.)

Τροφοδοτικά: 4