Εταιρεία "Καραγιαλάνης Αναστάσιος Ο.Ε. - Λογιστικά Φοροτεχνικά"


Α/Α Δωρεάς: 30


Εκτυπωτές Α4 Laser Ασπρόμαυροι: 1

Εκτυπωτές Α4 Μελάνης: 2

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: 1

Ηχεία: 2
(Μη λειτουργικά. Εστάλησαν γιά ανακύκλωση.)

Μνήμες RAM 256 MB: 5

Μνήμες RAM 128 MB: 2

Οθόνη: 1
(Ελαττωματική. Εστάλη γιά ανακύκλωση.)

Ποντίκια: 1

UPS: 1
(Μη λειτουργικό. Εστάλη γιά ανακύκλωση.)