Κωστάκος Κωνσταντίνος


Α/Α Δωρεάς: 124


Η/Υ: 2 (Ο ένας με βλάβη.)

Ηχεία: 2

Κάμερες: 1

Οθόνες: 1

Πληκτρολόγια: 1

Ποντίκια: 1

Sony PlayStation: 1 (Με βλάβη.)

Φωτογραφικές Μηχανές: 1