Λεκάτσα Κατερίνα


Α/Α Δωρεάς: 123


Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: 3 (Με βλάβη.)

Πολυμηχανήματα Μελάνης Α4: 1