Μαρκοπούλου Γιώτα


Α/Α Δωρεάς: 26


Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: 1

Ηχεία: 2

Κάμερα: 1

Σαρωτές: 1

Οθόνες: 1

Πληκτρολόγια: 1