Μαυρίδου Σοφία


Α/Α Δωρεάς: 29


Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: 1
(Είχε ελλατωματική μητρική πλακέτα. Κρατήθηκαν τα λειτουργικά μερη ως ανταλλακτικά.)

Ηχεία: 2
(Ελλατωματικά. Εστάλησαν γιά ανακύκλωση.)

Μόντεμ: 1
(Πολύ παλαιό. Εστάλη γιά ανακύκλωση.)

Οθόνες: 1
(Ελλατωματική. Εστάλη γιά ανακύκλωση.)

Πληκτρολόγια: 1

Ποντίκια: 1