Εταιρεία "NET MEDIA"


http://netmi.com


Α/Α Δωρεάς:
134


Εκτυπωτές Laser Α4 Ασπρόμαυροι: 1

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: 3

Ηχεία: 2

Κεραίες WiFi: 1

Οθόνες: 1

Πληκτρολόγια: 2

Καλώδια Διαφόρων Τύπων