Εταιρεία "OceanBreeze"


https://oceanbreeze.gr


Α/Α Δωρεάς:
145


Ακουστικά: 4 (Τα 3 ήτο φθαρμένα και εστάλησαν για Ανακύκλωση.)

Διαδικτυακές Κάμερες: 1

Οθόνες: 7

Τηλεφωνικές Συσκευές Σταθερού Τηλεφωνικού Κέντρου: 20

Τηλεφωνικές Συσκευές Σταθερής Τηλεφωνίας: 1

Τηλεφωνικά Κέντρα: 4

Καλώδια Διαφόρων Τύπων