Εταιρεία "Ολυμπιακά Ακίνητα"


http://www.olympicproperties.gr


Α/Α Δωρεάς:
49


Εκτυπώτες Μελάνης Α4: 2
(Χωρίς τροφοδοτικά.)

Εκτυπώτες Laser Α4: 5
(Ο ένας ήτο μη λειτουργικός και εστάλη γιά ανακύκλωση.)

Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές: 30
(Ο ένας ήτο μη λειτουργικός και εστάλη γιά ανακύκλωση.)

Θερμοκολλητικά: 2

Καταστροφείς Εγγράφων: 1
(Μη λειτουργικός. Εστάλη γιά ανακύκλωση.)

Οθόνες: 13
(Οι 5 ήταν μη λειτουργικές και εστάλησαν γιά ανακύκλωση.)

Πληκτρολόγια: 21

Ποντίκια: 13

Σαρωτές: 2
(Χωρίς τροφοδοτικά.)

Σκληροί Δίσκοι 3.5": 5

Toners: 4

UPS: 1

Καλώδια Διαφόρων Τύπων