Εταιρεία "Οξύ"


http://www.oxy.gr


Α/Α Δωρεάς:
6


Εκτυπωτές Ακίδος: 1
(Μη λειτουργικό. Εστάλη γιά ανακύκλωση.)

Οθόνες: 1
(Μη λειτουργικό. Εστάλη γιά ανακύκλωση.)

Πληκτρολόγια: 3
(Τα δύο ήταν μη λειτουργικά, το ένα πολύ βρώμικο και εστάλησαν γιά ανακύκλωση.)

UPS: 1
(Μη λειτουργικό. Εστάλη γιά ανακύκλωση.)

Καλώδια Διαφόρων Τύπων

Μετασχηματιστές Διαφόρων Τύπων