Παπακωνσταντίνου Απόστολος


Α/Α Δωρεάς: 109


Εκτυπωτές Μελάνης Α4: 1

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: 1

Modem / Routers: 3

Οθόνες: 1

Πληκτρολόγια: 3

Ποντίκια: 1

Ψηφιακοί Αποκωδικοποιητές: 2

Webcam: 1

Καλώδια Διαφόρων Τύπων