Παρασκευάς Θεόδωρος & Γασπαρινάτος Γεώργιος


Α/Α Δωρεάς: 33


Εκτυπωτές A4 Μελάνης: 1
(Χωρίς τροφοδοτικό.)

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: 2
(Ο ένας δεν έχει σκληρό δίσκο και CD-ROM.)

Κελύφη Η/Υ: 1

Κελύφη Σκληρών Δίσκων: 1

Κάρτες Γραφικών: 8

Κάρτες Δικτύου: 1

Κάρτες Ήχου: 1

Μνήμες Ram 128/64 MB: 10

Οθόνες: 2

Σκληροί Δίσκοι 3.5": 1

Τροφοδοτικά: 1

Video: 1

Καλώδια Διαφόρων Τύπων