Εταιρεία Ελαστικά Pirelli A.E.E.


https://www.pirelli.com/tyres/el-gr/car/homepage


Α/Α Δωρεάς:
129


Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: 24 (Ορισμένοι εκ των οποίων με Βλάβη)

Οθόνες: 10

Docking Stations: 15

Πληκτρολόγια: 9

Ποντίκια: 8

Router/Switches: 3

Tablets: 15 (Ορισμένα εκ των οποίων με Βλάβη)

Καλώδια Διαφόρων Τύπων