Ποτρασκώφ Αλέξανδρος


Α/Α Δωρεάς: 105


Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: 1

Ηχεία: 4

Μικρόφωνα: 1

Οθόνες: 1

Πληκτρολόγια: 2

Ποντίκια: 1

USB Cameras: 1