Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης - Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ)


Α/Α Δωρεάς: 110


DVD-WR: 3

Εκτυπωτές Μελάνης Α4: 4

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: 14

Ηχεία: 6

Καθίσματα: 3

Κελύφη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών: 3

Modem / Routers: 4

Οθόνες: 8

Πληκτρολόγια: 29

Ποντίκια: 9

Τηλεφωνικές Συσκευές: 9

Υποπόδια: 1

Καλώδια Διαφόρων Τύπων