Τσάγκαρη Μιρέλα


Α/Α Δωρεάς: 135


Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: 2

Κινητά Τηλέφωνα Παλαιάς Τεχνολογίας: 1 (Χωρίς Τροφοδοτικό)

Κάμερες: 1