Εταιρεία "Validata"


https://www.validata-software.com


Α/Α Δωρεάς:
138


Ακουστικά: 4

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: 7

Οθόνες: 24
(Οι τρείς χωρίς Τροφοδοτικό.)

Πληκτρολόγια: 6

Πολυμηχανήματα Μελάνης Α4: 1

Ποντίκια: 2

Καλώδια Διαφόρων Τύπων