Εταιρεία "ΥΦΑΝΤΗΣ"


http://www.ifantis.gr


Α/Α Δωρεών:
73, 85, 90


CD Player: 1

DVD Player: 2

Εκτυπωτές Dot Matrix Ασπρόμαυροι: 2
(Μη λειτουργικοί. Εστάλησαν γιά ανακύκλωση.)

Εκτυπωτές Laser Α4 Έγχρωμοι: 6
(Οι 4 ήταν μη λειτουργικοί και εστάλησαν γιά ανακύκλωση.)

Εκτυπωτές Μελάνης Α4 Έγχρωμους: 11

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: 24

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Παλάμης: 9

Οθόνες: 15
(Οι τρείς ήτο μη λειτουργικές και εστάλησαν γιά ανακύκλωση.)

Οπτικοακουστικές Συσκευές: 1

Πληκτρολόγια: 5
(Όλα πολύ βρώμικα. Εστάλησαν γιά ανακύκλωση.)

Πολυμηχανήματα: 1

Τηλεομοιότυπα (FAX): 1
(Μη λειτουργικό. Εστάλη γιά ανακύκλωση.)

Φωτοτυπικά: 1
(Μη λειτουργικό. Εστάλη γιά ανακύκλωση.)

Ψηφιακοί Αποκωδικοποιητές: 2
(Ο ένας ήτο μη λειτουργικός και εστάλη γιά ανακύκλωση.)

UPS: 3
(Το ένα ήτο μη λειτουργικό και εστάλη γιά ανακύκλωση.)