Ζαμάνου Εύη


Α/Α Δωρεάς: 1


Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: 1

Οθόνες: 1

Πληκτρολόγια: 1

Ποντίκια: 1

Σαρωτές: 1
(Εστάλη γιά ανακύκλωση διότι έχει Drivers μόνο γιά Windows 98 / 2000)