Βοιωτία

Α/Α: 32 - Δημοτικό Σχολείο Παραλίας Πλαταιών

Βάσει της υπ' αριθμόν 36 αιτήσεως, σήμερα 4-6-2020 παραδώσαμε σε Αντιπροσώπους του Δημοτικού Σχολείου Παραλίας Πλαταιών τα κάτωθι αντικείμενα:

3 Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

2 Modem / Router

1 Οθόνες

1 UPS

Καλώδια Διαφόρων Τύπων