Κάλυμνος

Α/Α: 29 - 1ο Γυμνάσιο Καλυμνίων

Βάσει της υπ' αριθμόν 35 αιτήσεως, σήμερα 2-12-2019 παραδώσαμε σε Αντιπροσώπους του 1ου Γυμνασίου Καλυμνίων τα κάτωθι αντικείμενα:

3 DVD-WR

5 Εκτυπωτές

15 Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

6
Ηχεία

2
Καθίσματα

3 Κελύφη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

11
Οθόνες

24 Πληκτρολόγια

5 Ποντίκια

3 Routers / Switches

1 Υποπόδιο

1 Web Camera

Καλώδια Διαφόρων Τύπων