Σύρος

Α/Α: 11 - Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Σύρου

Βάσει της υπ' αριθμόν 12 αιτήσεως, σήμερα 22-12-2010 παραδώσαμε σε Αντιπρόσωπο του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Σύρου τα κάτωθι αντικείμενα:

1
DVD-WR

14
Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

2
Κάρτες Γραφικών

2 Κάρτες Τηλεοράσεως

6
Πληκτρολόγια

8
Ποντίκια

4 Σκληροί Δισκοί 3.5"