Μαγνησία

Α/Α: 36 - Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Νοτίου Πηλίου Μαγνησίας

Βάσει της υπ' αριθμόν 43 αιτήσεως, σήμερα 15-2-2023 παραδώσαμε σε Αντιπροσώπους του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Νοτίου Πηλίου Μαγνησίας τα κάτωθι αντικείμενα:

2 Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

2 Οθόνες

1 Πληκτρολόγιο

Κατόπιν παρακλήσεως της Διευθύντριας, κυρίας Ελευθερίας Θέμελη, δωρίσαμε 1 επιπλέον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και 1 Οθόνη γιά χρήση στο Τοπικό Τμήμα του Προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι".