Θεσσαλονίκη

Α/Α: 37 - 2ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίας Θεσσαλονίκης και Νηπιαγωγείο Καρδίας Θεσσαλονίκης

Βάσει των υπ' αριθμών 44 και 45 αιτήσεων, σήμερα 17-2-2023 παραδώσαμε σε Αντιπροσώπους του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίας Θεσσαλονίκης και του Νηπιαγωγείου Καρδίας Θεσσαλονίκης τα κάτωθι αντικείμενα:

10 Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

7
Οθόνες

8
Πληκτρολόγια

7
Ποντίκια

1
Πολυμηχάνημα Μελάνης Α4 (Λειτουργούν μόνον η Σάρωση και το Fax)

Καλώδια Διαφόρων Τύπων