Κρήτη - Ηράκλειο

A/A: 2 - Δημοτικό Σχολείο Χάρακα Ηρακλείου

Βάσει της υπ' αριθμόν 2 αιτήσεως, σήμερα 19-10-2009 παραδώσαμε σε Αντιπρόσωπο του Δημοτικού Σχολείου Χάρακα Ηρακλείου τα κάτωθι αντικείμενα:

1 CD-ROM/DVD-R

1 Εκτυπωτή Α4 Laser Έγχρωμο

10 Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

1 Μητρική Πλακέτα

10 Οθόνες

10 Πληκτρολόγια

10 Ποντίκια

1 Σκληρό Δίσκο 3.5"