Αιτωλοακαρνανία

Α/Α: 25 - Πενταθέσιο Δημοτικό Σχολείο Στάμνας Αιτωλοακαρνανίας

Κατάσταση: Επεδόθησαν Η/Υ και περιφερειακά με Α/Α επιδόσεως 22

Διευθυντής: Γεώργιος Καρακάσης

Τηλέφωνο σχολείου: 26320 51202

Νομός: Αιτωλοακαρνανίας

Δήμος / Κοινότητα: Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου / Στάμνα

Αριθμός μαθητών: 37

Αριθμός υπαρχόντων Η/Υ: 1