Αττική - Δυτική

A/A: 26 - 14ο Δημοτικό Σχολείο Αιγάλεω

Κατάσταση: Επεδόθησαν Η/Υ και περιφερειακά με Α/Α επιδόσεως 21

Διευθυντής: Ιωάννης Καφρίτσας

Τηλέφωνο σχολείου: 210 54 48 444

Νομός: Αττικής

Δήμος / Κοινότητα: Αιγάλεω

Αριθμός μαθητών: 136

Αριθμός υπαρχόντων Η/Υ: 7

Α/Α: 24 - 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου

Κατάσταση: Επεδόθησαν Η/Υ και περιφερειακά με Α/Α επιδόσεως 20

Διευθύντρια: Μεϊντάση Αθανασία

Τηλέφωνο σχολείου: 210 57 14 104

Νομός: Αττικής

Δήμος / Κοινότητα: Περιστερίου

Αριθμός μαθητών: 33

Αριθμός υπαρχόντων Η/Υ: 2

A/A: 21 - 17ο Δημοτικό Σχολείο Αιγάλεω

Κατάσταση: Επεδόθησαν Η/Υ και περιφερειακά με Α/Α επιδόσεων 18 και 19.

Διευθύντρια: Μάνη Παρασκευή

Τηλέφωνο σχολείου: 210 59 00 591

Νομός: Αττικής

Δήμος / Κοινότητα: Αιγάλεω

Αριθμός μαθητών: 210

Αριθμός υπάρχοντων Η/Υ: 5

Α/Α: 17 - 3ο Νηπιαγωγείο Αιγάλεω

Κατάσταση: Το νηπιαγωγείο ενημερώθηκε γιά την ύπαρξη διαθεσίμων υπολογιστών, αλλά δεν δέχθηκε να τους παραλάβει διότι οι οθόνες τους ήτο CRT και όχι LCD-TFT. Ως εκ τούτου η αίτησή του θεωρείται άκυρη.

Διευθύντρια: Δαμηλάκη Ρένα

Τηλέφωνο σχολείου: 210 59 86 558

Νομός: Αττικής

Δήμος / Κοινότητα: Αιγάλεω

Αριθμός μαθητών: 34

Αριθμός υπαρχόντων Η/Υ: 1

Α/Α: 16 - 33ο Νηπιαγωγείο Περιστερίου

Κατάσταση: Επεδόθησαν Η/Υ και περιφερειακά με Α/Α επιδόσεως 15

Διευθύντρια: Κυριακοπούλου Βασιλική

Τηλέφωνο σχολείου: 210 57 53 292

Νομός: Αττικής

Δήμος / Κοινότητα: Περιστερίου

Αριθμός μαθητών: 50

Αριθμός υπάρχοντων Η/Υ: 1

Α/Α: 15 - 2ο Δημοτικό Σχολείο Αιγάλεω "ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣ"

Κατάσταση: Επεδόθησαν Η/Υ και περιφερειακά με Α/Α επιδόσεως 14

Διευθύντρια: Τζαρέλα Παρασκευή

Τηλέφωνο σχολείου: 210 56 10 474

Νομός: Αττικής

Δήμος / Κοινότητα: Αιγάλεω

Αριθμός μαθητών: 270

Αριθμός υπάρχοντων Η/Υ: 7

Το Σχολείο λειτουργεί με ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα και διδάσκεται το μάθημα της πληροφορικής από την Α' έως την ΣΤ' τάξη από δάσκαλο της πληροφορικής.

Α/Α: 14 - 4ο Νηπιαγωγείο Αιγάλεω

Κατάσταση: Επεδόθησαν Η/Υ και περιφερειακά με Α/Α επιδόσεως 13

Διευθύντρια: Λαμπρινέα Ζέτα

Τηλέφωνο νηπιαγωγείου: 210 53 17 827

Νομός: Αττικής

Δήμος / Κοινότητα: Αιγάλεω

Αριθμός μαθητών: 49

Αριθμός υπάρχοντων Η/Υ: 1

Α/Α: 10 - 9ο Δημοτικό Σχολείο Αιγάλεω

Κατάσταση: Επεδόθησαν Η/Υ και περιφερειακά με Α/Α επιδόσεως 8

Διευθύντρια: Ελένη Λόζου

Τηλέφωνα σχολείου: 210 53 15 835 - 210 59 10 937

Νομός: Αττικής

Δήμος / Κοινότητα: Αιγάλεω

Αριθμός μαθητών: 138

Αριθμός υπαρχόντων Η/Υ: 5

A/A: 3 - Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κορυδαλλού

Κατάσταση: Επεδόθησαν Η/Υ και περιφερειακά με Α/Α επιδόσεως 4

Διευθύντρια: Άννα Μαργαρίτη

Καθηγητής: Αντώνιος Κωνσταντάρας

Τηλέφωνο σχολείου: 210 56 93 520

Νομός: Αττικής

Δήμος / Κοινότητα: Κορυδαλλού (το σχολείο εξυπηρετεί τους γειτονικούς δήμους του Πειραία)

Αριθμός μαθητών: 97

Αριθμός υπαρχόντων Η/Υ: 15