Αττική - Πειραιεύς

Α/Α: 40 - 4ο Νηπιαγωγείο Σαλαμίνος

Κατάσταση: Το νηπιαγωγείο ενημερώθηκε γιά την ύπαρξη διαθεσίμων υπολογιστών, αλλά αδυνατεί να τους παραλάβει. Ως εκ τούτου η αίτησή του θεωρείται άκυρη.

Διευθύντρια: Πατάπη Παντελία

Τηλέφωνο σχολείου: 210 46 56 988

Νομός: Αττικής

Δήμος / Κοινότητα: Σαλαμίνος

Αριθμός μαθητών: 25

Αριθμός Υπαρχόντων Η/Υ: 1

Α/Α: 32 - Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ) Πειραιώς

Κατάσταση: Επεδόθησαν Η/Υ και περιφερειακά με Α/Α επιδόσεως 28

Διευθυντής: Νικόλαος Παπαδόπουλος

Τηλέφωνο σχολείου: 210 41 31 561

Νομός: Αττικής

Δήμος / Κοινότητα: Πειραιώς

Αριθμός μαθητών: 600 Ετησίως

Αριθμός υπάρχοντων Η/Υ: 2