Δράμα

Α/Α: 38 - 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αθανασίου Δράμας

Κατάσταση: Επεδόθησαν Η/Υ και περιφερειακά με Α/Α επιδόσεως 33

Διευθύντρια: Αβράμη Αναστασία

Τηλέφωνο σχολείου: 25210-66435

Νομός: Δράμας

Δήμος / Κοινότητα: Άγιος Αθανάσιος - Δοξάτο

Αριθμός μαθητών: 94

Αριθμός Υπαρχόντων Η/Υ: 3

Α/Α: 22 - Ολοήμερο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αθανασίου

Κατάσταση: Εκκρεμεί

Διευθυντής: Γρηγόρης Δεμιρόπουλος

Τηλέφωνο σχολείου: 25210 67126

Νομός: Δράμας

Δήμος / Κοινότητα: Άγιος Αθανάσιος - Δοξάτο

Αριθμός μαθητών: 138

Αριθμός υπαρχόντων Η/Υ: 12

Α/Α: 9 - Ολοήμερο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αθανασίου (6/θ)

Κατάσταση: Επεδόθησαν Η/Υ και περιφερειακά με Α/Α επιδόσεως 6

Διευθυντής: Γρηγόρης Δεμιρόπουλος

Τηλέφωνο σχολείου: 25210 67126

Νομός: Δράμας

Δήμος / Κοινότητα: Άγιος Αθανάσιος - Δοξάτο

Αριθμός μαθητών: 93

Αριθμός υπαρχόντων Η/Υ: 2