Βοιωτία

Α/Α: 36 - Δημοτικό Σχολείο Πλαταιών

Κατάσταση: Επεδόθησαν Η/Υ και περιφερειακά με Α/Α επιδόσεως 32

Διευθυντής: Φώτης Σύλλας

Τηλέφωνο σχολείου: 22620 97286

Νομός: Βοιωτίας

Δήμος / Κοινότητα: Θηβαίων / Πλαταιών

Αριθμός μαθητών: 33

Αριθμός υπάρχοντων Η/Υ: 2