Αττική - Ανατολική

A/A: 29 - Λύκειο Καλάμου

Κατάσταση: Επεδόθησαν Η/Υ και περιφερειακά με Α/Α επιδόσεως 24

Διευθυντής: Χ. Δαμουλής

Τηλέφωνο σχολείου: 22950 62451

Νομός: Αττικής

Δήμος / Κοινότητα: Ωρωπός / Κάλαμος

Αριθμός μαθητών: 252

Αριθμός υπάρχοντων Η/Υ: 12

Α/Α: 11 - 2ο Δημοτικό Σχολείο Παπάγου

Κατάσταση: Επεδόθησαν Η/Υ και περιφερειακά με Α/Α επιδόσεως 10

Διευθύντρια: Ματίνα Παπαδοπούλου

Τηλέφωνα σχολείου: 210 65 17 450

Νομός: Αττικής

Δήμος / Κοινότητα: Παπάγου

Αριθμός μαθητών: 200

Αριθμός υπαρχόντων Η/Υ: 6

A/A: 1 - Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Παλλήνης

Κατάσταση: Επεδόθησαν Η/Υ και περιφερειακά με Α/Α επιδόσεως 1

Διευθύντρια: Ρεββέκα Κρεστενίτη

Καθηγητής: Ανδρέας Λαγγούσης

Τηλέφωνο σχολείου: 210 66 69 144

Νομός: Αττικής

Δήμος / Κοινότητα: Παλλήνης (το σχολείο εξυπηρετεί σχεδόν όλη την ανατολική Αττική)

Αριθμός μαθητών: 50 περίπου - Οι εγγραφές τελειώνουν 15 Οκτώβρη

Αριθμός υπαρχόντων Η/Υ: 1