Αττική - Βόρεια

A/A: 29 - Λύκειο Καλάμου

Κατάσταση: Επεδόθησαν Η/Υ και περιφερειακά με Α/Α επιδόσεως 24

Διευθυντής: Χ. Δαμουλής

Τηλέφωνο σχολείου: 22950 62451

Νομός: Αττικής

Δήμος / Κοινότητα: Ωρωπός / Κάλαμος

Αριθμός μαθητών: 252

Αριθμός υπάρχοντων Η/Υ: 12