Αχαΐα

Α/Α: 33 - 2ο Δημοτικό Σχολείο Παραλίας Αχαΐας

Κατάσταση: Επεδόθησαν Η/Υ και περιφερειακά με Α/Α επιδόσεως 30

Διευθύντρια: Χρυσούλα Χαϊδογιάννου

Τηλέφωνο σχολείου: 2610 522619

Νομός: Αχαΐας

Δήμος / Κοινότητα: Πατρέων

Αριθμός μαθητών: 170

Αριθμός υπάρχοντων Η/Υ: 5

Α/Α: 23 - 19ο Γυμνάσιο Πατρών

Κατάσταση: Εκκρεμεί

Διευθυντής: Ιωάννης Λιτσαρδόπουλος

Τηλέφωνο σχολείου: 2610 342023

Νομός: Αχαΐας

Δήμος / Κοινότητα: Πατρέων

Αριθμός μαθητών: 177

Αριθμός υπαρχόντων Η/Υ: 10

Α/Α: 18 - Γενικό Λύκειο Κάτω Αχαΐας

Κατάσταση: Επεδόθησαν Η/Υ και περιφερειακά με Α/Α επιδόσεως 16

Διευθυντής: Κοπανά Αλεξάνδρα

Τηλέφωνο σχολείου: 26930 22204

Νομός: Αχαΐας

Δήμος / Κοινότητα: Κάτω Αχαΐας

Αριθμός μαθητών: 205

Αριθμός υπαρχόντων Η/Υ: 14