Αττική - Αθήνα

Α/Α: 42 - 28ο Νηπιαγωγείο Κυψέλης

Κατάσταση: Επεδόθησαν Η/Υ και περιφερειακά με Α/Α επιδόσεως 35

Διευθύντρια: Νικοπούλου Ευαγγελία

Τηλέφωνο σχολείου: 210 8827260

Νομός: Αττικής

Δήμος / Κοινότητα: Αθηνών

Αριθμός μαθητών: 18

Αριθμός Υπαρχόντων Η/Υ: 0

Α/Α: 37 - 22ο Γενικό Λύκειο Αθηνών

Κατάσταση: Επεδόθησαν Η/Υ και περιφερειακά με Α/Α επιδόσεως 31

Διευθυντής : Κουτσούκος Δημήτριος

Τηλέφωνο σχολείου: 210 2284425  - 210 2010952

Νομός : Αττικής

Δήμος/ Κοινότητα : Αθηνών

Αριθμός μαθητών: 303

Αριθμός Υπαρχόντων Η/Υ : 4

A/A: 30 - 38o Γυμνάσιο Αθηνών

Κατάσταση: Επεδόθησαν Η/Υ και περιφερειακά με Α/Α επιδόσεως 25

Διευθυντής: Δημήτριος Κατσιούρας

Τηλέφωνο σχολείου: 210 88 26 434 - 210 88 29 517

Νομός: Αττικής

Δήμος / Κοινότητα: Αθηνών

Αριθμός μαθητών: 298

Αριθμός υπάρχοντων Η/Υ: 10

A/A: 27 - 90ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

Κατάσταση: Επεδόθησαν Η/Υ και περιφερειακά με Α/Α επιδόσεως 23 και 26.

Διευθυντές: Πολυξένη Γιάχου - Ανδρέας Μπέσσας

Τηλέφωνο σχολείου: 210 75 15 171 - 210 75 18 298

Νομός: Αττικής

Δήμος: Αθηναίων

Αριθμός Μαθητών: 350

Αριθμός υπαρχόντων Η/Υ: 8