Ηλεία

Α/Α: 39 - Γυμνάσιο και Λύκειο Λαμπείας

Κατάσταση: Επεδόθησαν Η/Υ και περιφερειακά με Α/Α επιδόσεως 34

Διευθύντρια: Κουτσοπούλου Νεκταρία

Τηλέφωνο σχολείου: 26240 81251

Νομός: Ηλείας

Δήμος / Κοινότητα: Αρχαίας Ολυμπίας

Αριθμός μαθητών: 41

Αριθμός Υπαρχόντων Η/Υ: 3

A/A: 20 - Γυμνάσιο Βαρθολομιού Ηλείας

Κατάσταση: Επεδόθησαν Η/Υ και περιφερειακά με Α/Α επιδόσεως 17

Διευθυντής: Κότσιφας Χαράλαμπος

Καθηγητής: Βοβός Ανέστης

Τηλέφωνο σχολείου: 26230 41232

Νομός: Ηλείας

Δήμος / Κοινότητα: Βαρθολομιού

Αριθμός μαθητών: 130

Αριθμός υπαρχόντων Η/Υ: 27

A/A: 19 - Γενικό Λύκειο Βαρθολομιού Ηλείας

Κατάσταση: Επεδόθησαν Η/Υ και περιφερειακά με Α/Α επιδόσεως 17

Διευθύντρια: Μανουσιάδη Χριστίνα

Τηλέφωνο σχολείου: 26230 41778

Νομός: Ηλείας

Δήμος / Κοινότητα: Βαρθολομιού

Αριθμός μαθητών: 82

Αριθμός υπαρχόντων Η/Υ: 14

A/A: 13 - Γυμνάσιο Βαρθολομιού Ηλείας

Κατάσταση: Επεδόθησαν Η/Υ και περιφερειακά με Α/Α επιδόσεως 12

Διευθυντής: Κότσιφας Χαράλαμπος

Καθηγητής: Βοβός Ανέστης

Τηλέφωνο σχολείου: 26230 41232

Νομός: Ηλείας

Δήμος / Κοινότητα: Βαρθολομιού

Αριθμός μαθητών: 133

Αριθμός υπαρχόντων Η/Υ: 15

A/A: 7 - Γυμνάσιο Βαρθολομιού Ηλείας

Κατάσταση: Επεδόθησαν Η/Υ και περιφερειακά με Α/Α επιδόσεως 3 και 9.

Διευθυντής: Κότσιφας Χαράλαμπος

Καθηγητής: Βοβός Ανέστης

Τηλέφωνο σχολείου: 26230 41232

Νομός: Ηλείας

Δήμος / Κοινότητα: Βαρθολομιού

Αριθμός μαθητών: 133

Αριθμός υπαρχόντων Η/Υ: 13

A/A: 5 - Μουσικό Σχολείο Βαρθολομιού Ηλείας

Κατάσταση: Επεδόθησαν Η/Υ και περιφερειακά με Α/Α επιδόσεως 3

Διευθυντής: Γεώργιος Βύτανος

Καθηγητής: Γιάννης Γαβριηλίδης

Τηλέφωνο σχολείου: 26230 42749

Νομός: Ηλείας

Δήμος / Κοινότητα: Βαρθολομιού

Αριθμός μαθητών: 80

Αριθμός υπαρχόντων Η/Υ: 0

A/A: 4 - Γενικό Λύκειο Βαρθολομιού Ηλείας

Κατάσταση: Επεδόθησαν Η/Υ και περιφερειακά με Α/Α επιδόσεως 3 και 9.

Διευθυντής: Γεώργιος Πυλαρινός

Καθηγητής: Γιάννης Γαβριηλίδης

Τηλέφωνο σχολείου: 26230 41778

Νομός: Ηλείας

Δήμος / Κοινότητα: Βαρθολομιού

Αριθμός μαθητών: 79

Αριθμός υπαρχόντων Η/Υ: 13